clear

Avant

Avant : quinzenari d’avançada : órgan del Bloc Obrer i Camperol. 1932 gener 30

Descripció feta a partir de: Any 2, núm. 11 (30 gen. 1932)