clear

U.H.P.

UHP. 1936 novembre 27

["Descripció feta a partir de: Año 1, no. 98 (25 nov. 1936)", "A partir del Año 2, no. 145 (19 ene. 1937) el subtítol és: órgano del P.S.U.C. (adherido a la Internacional Comunista) y portavoz de la U.G.T.", "A partir del Año 2, no. 290 (8 jul. 1937) el subtítol és: diario de la noche, portavoz de la U.G.T. Lérida, adherido a la Internacional Comunista"]