clear

Forja

Forja : revista de la A. C. E. de Lerida. 1952 març

Imprès també per: A.G. Iberia i per Imprenta Mariana