clear

Forja

Forja : revista de la A. C. E. de Lerida. 1950 desembre

Imprès també per: A.G. Iberia i per Imprenta Mariana