clear

Forja

Forja : revista de la A. C. E. de Lerida. 1949 gener 01

[" Imprès també per: A.G. Iberia i per Imprenta Mariana", "Imprès també a Lleida per: Tip. Sol", "A partir de la 2ª época, no. 8 (nov. 1944) el subtítol es: organo de la Acción Católica Española Diocesana", "A partir del Año 4, no. 42 apareix la menció: suplemento del Boletín Oficial del Obispado"]