clear

Correo de Lérida, El

El Correo de Lérida. 1909 febrer 07

["Año 1, no. 1 (2 feb. 1909) - año 16, no. 3647 (dic. 1922)", "Absorbeix el 1914: El correo leridano", "Durant els mesos de gener i febrer de 1919, i per una vaga d’impressors, el diari es absorbit per: Suplemento a El correo de Lérida y El pallaresa, en substitució dels dos diaris, el qual desapareix el 18 de febrer del mateix any", "A partir del núm. 79 (8 set.1933) el subtítol és: órgan del Centre Republicà Federal Socialista inscrit al P.R.R.S.C. (Partit Republicà Radical Socialista Català)"]