clear

Combat

Combat : diari de la nit : órgan de la Joventut Comunista Ibèrica, P.O.U.M. 1936 setembre 30

["Comença: 27 jul. 1936", "Descripció feta a partir de: Any 1, núm. 47 (18 set. 1936)", "Continuada per: Adelante", "Capçalera tip. "]