clear

Art

Art : revista de les arts. 1933. núm. 2

Dirigida per: Enric Crous ; col·laboradors: A. G. Lamolla, J. Viola Gamón, R. Amperi, etc.