clear

Teatre dels infants

El Teatre dels infants : botlletí mensual destinat a la difusió y propaganda de la literatura y’l teatre pera noys. 1913 gener

Imprès també per: Tipo-litografia de Sol i Benet