clear

Ressorgiment

Ressorgiment : [portaveu de la vida agramuntesa]. 1919 desembre 25

Director: Manuel Gilabert