clear

Ressorgiment

Ressorgiment : [portaveu de la vida agramuntesa]. 1919 novembre 01

Director: Manuel Gilabert