clear

Ressorgiment

Ressorgiment : [portaveu de la vida agramuntesa]. 1919 novembre 01

["Director: Manuel Gilabert ", "Any 1, núm. 1 (16 juny 1919)- "]