clear

Ressorgiment

Ressorgiment : [portaveu de la vida agramuntesa]. 1919 juny 16

Director: Manuel Gilabert