clear

Radical, El

El Radical. 1914 abril 25

[" Descripció feta a partir de: Año 1, no. 2 (12 mayo 1910) ", "Imprès també per: Imprenta de Sol i Benet i per Tip. de Vda. e Hijos de Pagés ", " Año 1, no. 1 (5 mar. 1910) - ; 2ª época, año 1 no. 1 (13 oct. 1913) - ; 3ª época, no. 1 (4 abr. 1916) - ", " A partir de la 2ª época (13 oct. 1913) apareix el subtítol: órgano de la Juventud Carlista ", "A partir de la 3ª época (4 abr. 1916) el subtítol és: periódico jaimista "]