clear

Pla d'Urgell, Lo

Lo Pla d’Urgell. 1912 novembre 09

["Imprès també per: Impremta de Lo Plà d’Urgell i per Impremta de R. Saladrigues ", "Any 1, núm. 1 (4 maig 1912)- ", "Subtítol inicial: Setmanari defensor dels interessos morals y materials de la Comarca y pobles del voltant en general y de cada un d’ells en particular", " El subtítol varia i acaba essent: publicació defensora dels interessos morals de les comarques lleidatanes "]