clear

Pla d'Urgell, Lo

Lo Pla d’Urgell. 1912 juny 29

Imprès també per: Impremta de Lo Plà d’Urgell i per Impremta de R. Saladrigues