clear

Propagador del Santo Cristo de Balaguer, El

El Propagador del Santo Cristo de Balaguer : revista mensual 1912 febrer

Imprès també a Balaguer per: Impremta de D. Vilaltella