clear

Gat de famades, Lo

Lo Gat del Famades : setmanari humorístich ab ninots. 1905 novembre 25

[Any 1, núm. 1 (16 set. 1905)]-