clear

Fals, La

La Fals : periòdich mensual de propaganda nacionalista. 1913 novembre 15

["Imprès també a Balaguer per: Tip. La Modernista ", "Any 1, núm. 1 (15 jan. 1912) - ", "A partir del Any 2, núm. 18 el títol és: La falç ", "A partir del Any 1, núm. 12 (15 des. 1912) apareix també el subtítol: adherit a l’Unió Catalanista"]