clear

Fals, La

La Fals : periòdich mensual de propaganda nacionalista. 1913 octubre 15

Imprès també a Balaguer per: Tip. La Modernista