clear

Fals, La

La Fals : periòdich mensual de propaganda nacionalista. 1912 agost 15

Imprès també a Balaguer per: Tip. La Modernista