clear

Defensa i germanor

Defensa i germanor, 1915 novembre 25

Any 1, núm. 1 (25 juny 1915)-