clear

Defensa i germanor

Defensa i germanor, 1915 juliol 25

["Any 1, núm. 1 (25 juny 1915)- ", "Imprès també a Lleida per: Tip. de Vda. i Fills de Josep A. Pagés "]