clear

Butlletí del Centre Excursionista de Lleida

Butlletí del Centre Excursionista de Lleyda. 1911 abril

["Índexs", "Imprès també per: Arts Gràfiques de Sol i Benet, Imprenta Mariana i per Arts Gràfiques Ilerda", "Any 1, núm. 1 (jan. 1908)- ; Època segona, núm. 1 (gen.-març 1926)- ; Època tercera, núm. 1 (estiu 1936)-", "A la Tercera època apareix també el títol: Plà i muntanya"]