clear
Ieibiblioteca fons digitalitzatsarrow_back

1317, desembre, 21. Maials. Pericó Pere, senyor de Maials, per tal d’evitar els mals que està patint la població, estableix que els habitants de Maials puguin, sense incórrer en cap tipus de pena, tallar els arbres per fer fusta per a la seva casa, ús i servei. El senyor es compromet a no tallar-ne ell ni els seus successors, a no fer vedat i a no donar-ho a cap persona privada, sots pena de 60 sous.

Signa: Pericó

Testimonis: Joan d’Aiguabella, clergue, i Berenguer Puyalt.

Sig. aut. de Gerard Domènec, prevere regent de l’església i escrivania de Santa Maria de Maials, qui ho va escriure i cloure en nom del rector Ramon Ferrer.

Sig. aut. del trasllat: Ramon Ferrer, rector i notari de Maials qui féu fer el trasllat i el clogué.

Original

36 x 31 cm.

Conservació bona


Thumb pb.3