clear
Ieibiblioteca fons digitalitzatsarrow_back

1385, març, 27. Barcelona.Berenguer de Relat, ciutadà de Barcelona, mestre racional de la cort del rei, reconeix haver rebut dels prohoms de la vila de Montroig del Regne d’Aragó, mitjançant Berenguer de Santa Pau, de la dita vila, els 600 sous de moneda de Barcelona de pensió anual, pagadors per la Pasqua de Resurrecció, per raó de la compra que els va fer d’un violari a dues vides: la de Berenguer de Relat i la del seu cunyat, ja difunt, Francesc Dirga.

Signa: Berenguer de Relat

Testimonis: Ramon de Camp, ciutadà de Barcelona, i Joan Garcia, escuder de Berenguer de Relat.

Sig. aut. de Pere de Sala, notari públic de Barcelona, qui ho va fer escriure i va cloure.

Original

37 x 53 cm.

Conservació bona


Thumb i.17