clear
Ieibiblioteca fons digitalitzatsarrow_back

1385, març, 27. Barcelona. Joaneta, esposa de Berenguer Dusay, ciutadà de Barcelona, filla i hereva universal d’Arnau Espaer, difunt, mercader, ciutadà de Barcelona, reconeix haver rebut dels prohoms de la vila de Montroig del Regne d’Aragó, mitjançant Berenguer de Santa Pau, de la dita vila, els 500 sous de moneda de Barcelona de pensió anual, pagadors per la Pasqua de Resurrecció, per raó de la compra que els va fer d’un violari a dues vides: la de Joaneta i la d’Arnau d’Argentona, net d’Arnau Espaer.

Signa: Joaneta

Testimonis: Pere Riambau, fuster, i Antoni Ça Verneda, ciutadà de Barcelona.

Sig. aut. de Pere de Sala, notari públic de Barcelona, qui ha va fer escriure i va cloure.

Original

36 x 53 cm.

Conservació bona


Thumb i.17