clear
Ieibiblioteca fons digitalitzatsarrow_back

1431, abril, 21. Alcanyís. Salvador d’Espanya, “mercadero”, veí de la vila d’Alcanyís [Alcanyiz], considerant que els jurats, consell i universitat de la vila de Motroig [Montroyo], satisfeien un censal al seu difunt pare, Joan d’Espanya, de 533 sous i 4 diners jaquesos “de cens i trehudo perpetuo”, pagadors anualment el 14 d’abril, que ha estat reduït, després, al pagament de 266 sous i 8 “gueyto” diners jaquesos, confirma i reconeix haver rebut, com a hereu del seu pare, aquesta darrera xifra.

Testimonis: Galceran d’Apiera, “alias” Palau, i Anton de Botorrita, conversos i veïns de la vila d’Alcanyís.

Sig. aut. de Miquel Escapolat, notari públic d’Alcanyís, qui ho va escriure en part i en part ho va fer escriure i va cloure.

Original

35'5 x 27 cm.

Conservació bona.


Thumb d.9