clear
Ieibiblioteca fons digitalitzatsarrow_back

1311, juliol, 18. Fragments d’un llibre en pergamí (dos fulls) on el comanador de l’Orde de Calatrava ratifica la concessió de devesa al Consell, bons homes i habitants de Montroig i les seves aldees, de manera que es compromet (ell, els seus successors, l’alcaid o altre oficial de l’Orde) a no vendre fusta, ni fer tall de fusta, a menys que no sigui per a necessitats del Castell. També a no demanar ni prendre gallines, com havien fet alguns oficials, en els masos i tinença de Montroig. Tanmateix, els habitants de Montroig, hauran de pagar anualment per Sant Miquel de setembre, els blats acostumats per cens i “traüt” dels forns i molins de la dita vila, tinença i aldees, a la mesura i “quartal” del consell de Montroig.

Testimonis: Martín de Alfaro, alcaid de Penyaroia; Pere Çamsó veí de Morella, Pere Exemeneç de Peralta, cavaller; Ferran Pere Perdiguer, justícia d’Alcanyís.

Sig. aut. d’Arnau de Santapau, notari públic de la vila de Montroig, qui ho va escriure per manament del Mestre de l’Orde.

Original

44 x 29'5 cm.

Conservació bona.


Thumb d.6