clear
Ieibiblioteca fons digitalitzatsarrow_back

1279, abril, 13. Roderic Pere Ponç, comanador d’Alcanyís, amb el consentiment de fra Joan Pere, comanador de Xilvela i de fra Vicent prior de …, i de fra Pere Fernandeç, comanador de Montroig, amb el consell d’Esteve d’Artigues, justícia de Montroig, i de Domingo de Luna i Pere Aguiló, jurats de la dita vila, dóna i concedeix a Adam Pereç, Sanç d’Oca, Felip de Luna i Guillem Blanch, una peça de terra perquè hi facin cases a Montroig, de manera que la poblin i distribueixin les cases que s’hi facin a qui vulguin. Ha rebut per aquests concessió 150 sous de moneda jaquesa.

Testimonis: Arnau Ferrer i Berenguer Çabater

Sig. aut. de Mateu Tomàs de Luna i Ponç Ferrer, notaris públics de Montroig, els quals comprovaren el trasllat.

Sig. aut. de Guillem Delmàs, notari públic de Montroig, qui va escriure el trasllat.

Trasllat

32 x 23 cm.

Conservació bona.


Thumb d.5