clear

Col·lecció de pergamins

1307, març, 8. Montroig. Confirmació dels privilegis atorgats a la vila de Montroig pels diferents mestres i convent de l’Orde de Calatrava i pel comanador i comanadors del convent d’Alcanyís, des dels temps del poblament de Montroig i les seves aldees, realitzada pel Mestre de l’Orde Fray García López, amb el consentiment dels comanadors de Favara, Maella, Calanda, Molinos, Calaceit, Fresneda, i altres. Aproven tots els usos, llibertats, franqueses i costums de la vila.

Testimonis: Romeu Martíneç de Peralta, cavaller; Jaume de Lopera, Vicent Pereç i n’Arnau Sa Huguet, veïns d’Alcanyís, i Pere Çamsó, veí de Maella.