clear
Ieibiblioteca fons digitalitzatsarrow_back

1382, abril, 20. Alcanyís. En presència de Fray Ruy Pérez, comanador de Montroig i lloctinent del Mestre de Calatrava, en Tomàs Blanch, jurat de Montroig, presenta els privilegis, atorgats pel rei Pere el Cerimoniós a la vila, de concessió de mercat i fira (27 i 28 de març de 1382), i demana que es facin públics per a coneixement de tothom, reclamant al comanador que encarregui aquesta feina al justícia de la vila Sancho Barbarroja. Però el comanador es nega a fer aquesta crida al·legant que cal estudiar si aquesta petició pot lesionar els privilegis de l’Orde a Montroig, i recorda el privilegi del rei Pere el Catòlic, de 30 de març de 1209, de concessió del Castell de Montroig amb tots els drets i pertinences als frares i mestre de la Casa d’Alcamp. Don Martín Martínez.

Sig. aut. de Joan de Formigales, notari públic d’Alcanyís, qui ho féu escriure i va cloure.

Original

62'5 x 55 cm.

Conservació bona.


Thumb e.29 m