clear
Ieibiblioteca fons digitalitzatsarrow_back

1318, octubre, 5. Alcanyís. Qüestió suscitada entre les viles d’Alcanyís i Montroig (Montroyo) pels drets de tallar fusta verda i seca en tot el terme de Montroig i les seves aldees. Drets que reclamen els representants del Consell d’Alcanyís, recordant concessions reials i dels Mestres de l’Orde de Calatrava. Enfrontament que ja ha generat la confiscació de bèsties de veïns de Montroig, i la protesta corresponent per part del procurador d’aquesta vila, Sancho Gascón, davant del justícia, Ferrand Pérez Pediguer i jurats d’Alcanyís.

Sig. aut. de Pedro Sanz de Gamiçan, notari públic d’Alcanyís, qui ho va escriure

Original

63'5 x 80 cm.

Conservació regular (algun forat).


Thumb e.22 m