clear
Ieibiblioteca fons digitalitzatsarrow_back

1491, març, 12. Lleida. Francesc Ortolà, mestre de cases, veí i habitant de Lleida, i Bartomeua, la seva esposa, com a pagament de les 20 lliures de moneda corrent a la ciutat de Lleida, degudes a Alfons de Santa Maria, ciutadà de Lleida, preu d’un hort clòs que el dit Alfons els havia venut, venen al dit Alfons un censal mort de 25 sous de pensió anual i preu de 20 lliures. Aquestes 20 lliures romandran, doncs, en poder de l’adquirent com a pagament del deute.

Signen: Francesc Ortolà i esposa Bartomeua.

Testimonis: Nicolau de Ribera, menor de dies, mercader, i Antoni Barba, manobre, habitants de Lleida.

Sig. aut. de Manuel Viacamp, notari públic per autoritat reial qui ho féu escriure i va cloure.

Original

83 x 47 cm.

Conservació regular.


Thumb e.24