clear
Ieibiblioteca fons digitalitzatsarrow_back

1382, juliol, 3. Lleida. Mateu Pellicer, canonge i prepòsit de al Seu de Lleida, i Pere Lloreda, prevere, rector de l’església parroquial de Sant Llorenç de la ciutat, confirmen i reconeixen haver rebut dels procuradors de l’Almoina dels Pobres del Claustre de la Seu, senyora de Raïmat, 100 lliures jaqueses, preu del traspàs dels drets que tenien sobre els homes de Raïmat per raó d’un censal que prestaven aquests de 200 sous jaquesos.

Signen: Mateu Pellicer i Pere Lloreda

Testimonis: Ramon Codina, prevere beneficiat a la Seu de Lleida, i Pere de Navell, prevere beneficiat a Cardona.

Sig. aut. de Mateu de Claret, notari públic per autoritat reial, qui ho féu escriure i va cloure.

Original

37 x 60'5 cm.

Conservació bona.


Thumb e.19