clear
Ieibiblioteca fons digitalitzatsarrow_back

1382, abril, 20. Lleida. Arnau Gralla, mercader de Lleida, tutor i curador testamentari de Nicolaua, filla del difunt Domingo Martí, mercader de Lleida, confirma i reconeix haver rebut dels procuradors de l’Almoina dels Pobres .del Claustre de la Seu de Lleida, senyora de Raïmat, dues quantitats de diners: 3.600 sous jaquesos i 600 sous jaquesos, preu del traspàs de tots els drets que tenia aquella sobre els homes de Raïmat per raó d’un censal mort que prestaven aquests de 300 sous jaquesos.

Signa: Arnau Gralla

Testimonis: Domingo Pere Martí i Jaume Claret, preveres beneficiats a la Seu de Lleida.

Sig.aut. de Mateu de Claret, notari públic per autoritat reial, qui ho féu escriure i va cloure.

Original

37 x 60'5 cm.

Conservació bona.


Thumb e.19