clear
Ieibiblioteca fons digitalitzatsarrow_back

1571, octubre, 9. Lleida. Nicolau Mahull, donzell domiciliat a Lleida, ven a Joan Aranyó, pagès de Lleida, per preu de 100 lliures de moneda corrent, un tros de terra d’un jornal, al terme de Lleida, a la partida dita “la corda de Gardeny” (dóna afrontacions). La tinença d’aquest tros de terra satisfà un cens emfitèutic anual de 6 sous a la Casa dels Hospitalers de Sant Joan i al seu prior, senyors directes.

Signa: Nicolau Mahull

Testimonis: Miquel Joan Gombau, paraire, Antoni Balle, escrivà, habitants de Lleida.

Sig. aut. de Fra Pere de Junyent, prior dels hospitalers de Catalunya.

Sig. aut de Francesc Algueró, notari públic per autoritat apostòlica i reial, qui ho féu escriure i va cloure.

Original

51 x 42 cm.

Document de lectura difícil per la tinta i forats


Thumb e.18