clear
Ieibiblioteca fons digitalitzatsarrow_back

1439, maig, 4. Lleida. Àpoca atorgada per Guillem Salvador, mercader de Lleida, reconeixent haver rebut –i per això en fa definició i absolució- 13 lliures jaqueses, preu d’una botiga d’oli, sense comptar l’oli que hi ha dins les gerres, de Ramon Batlle, escultor i mestre d’obres de la ciutat. Dóna afrontacions de la botiga.

Signa: Guillem Salvador

Testimonis: Joan Benet, peller i Ramon Sanç, estudiant, habitants de Lleida.

Sig. aut. de Lluc Martí, notari públic per autoritat reial, qui ho va escriure i cloure.

Original

48 x 23'5 cm.

Conservació regular.


Thumb e.15