clear

Col·lecció de pergamins

1426, novembre, 23. Lleida. Francesc Siscar, saboner de Lleida, ven a Bernat de Boixadors, calderer, un corral d’ovelles al carrer de l’Almàssera (Almaçera) de Lleida, per preu de 8 lliures jaqueses. El comprador haurà de satisfer el cens emfitèutic de 5 sous jaquesos per la tinença del dit corral, al convent de Sant Agustí, per la festa de Santa Maria Magdalena.

Signa: Francesc Siscar. [Altres signants no es poden veure pel mal estat del document]