clear
Ieibiblioteca fons digitalitzatsarrow_back

1433, novembre, 16. Lleida. Àpoca atorgada per Antoni Calaff, teixidor de Lleida, per la qual reconeix haver rebut de Bernat de Boixadors, habitant de Lleida, 15 lliures i 5 sous jaquesos, quantitat que és part de les 28 lliures i 15 sous jaquesos que li deuen en Boixadors i la seva esposa Francesca, preu de la venda d’una casa (hospicium), venuda el 3 d’octubre de 1432.

Signa: Antoni Calaf.

Testimonis: el discret Pere Sauri (Sanci?), notari, i Joan Dezcap, habitants de Lleida.

Sig. aut. de Pere Teixidor, notari per autoritat reial, qui ho féu escriure i va cloure.

Original

43'5 x 27'5 cm.

Conservació regular.


Thumb e.2.2