clear
Ieibiblioteca fons digitalitzatsarrow_back

1432, octubre, 3. Lleida. Antoni Calaff, teixidor, ciutadà de Lleida, i Joana, la seva esposa, venen a Bernat de Boixadors, corredor de la ciutat una casa (hospicium) situada a la parròquia de Sant Llorenç de Lleida (dóna les afrontacions), per preu de 28 lliures i 15 sous jaquesos. El comprador haurà de satisfer el cens de 20 sous jaquesos anuals deguts per la tinença de la dita casa a la capella de Sant Antoni fundada a l’església de les Cases Antigues de la ciutat de Lleida.

Signen: Antoni Calaff, teixidor, esposa Joana, i Francesc de Bosch, patró de la capella de San Antoni.

Testimonis de la signatura de Joana: Guillem Martí, hortolà, i Berenguer Pont, prevere, habitants de Lleida. Testimonis de la signatura de Francesc de Bosch: Pere de Sant Guim. “pascatore” i Pere Artesa, pagès, habitants de Lleida.

Sig. aut. de Pere Teixidor, notari per autoritat reial, qui ho féu escriure i va cloure.

Original

25'5 x 23 cm.

Conservació bona.


Thumb e.2.1