clear

Col·lecció de pergamins

1148, maig, 25. [Lleida]. Convinença feta entre el comte Ramon Berenguer de Barcelona i Ermengol VI, comte d’Urgell, amb una sèrie de pactes després de la conquesta.

["Testimonis: Guillem Ramon Dapífer, Guillem de Castellvell, Bernat de Belloc, Berenguer Arnau d’Anglesola i Arnau de Ponts.", "Sig. aut. de Miquel de Castellfollit, notari públic de Lleida, qui ho va escriure.", "Trasllat", "29 x 29 cm. ", "Conservació bona."]