clear
Ieibiblioteca fons digitalitzatsarrow_back

1317, novembre, 20. Lleida. Ramon Belit, major de dies, habitant d’Àger, i Catalana, la seva jove, fan procurador seu a Pere Ermengou, habitant de la vila de Castellnou de Seana, perquè ell i el notari Miquel de Morlans cobrin, en nom seu, a Berenguer de Sala, jurisperit lleidatà, 460 sous jaquesos que els deu per un censal de 35 sous jaquesos que li vengueren. Concedeixen a Pere Ermengou plens poders per cobrar i firmar apoca de resolució firmant en lloc seu.

Testimonis: Jaume de Corça, Berenguer de Terribes, habitant d’Àger, i Bernat de Lerins, veí de Lleida.

Sig. aut. de Miquel de Morlans, notari públic de Lleida, qui ho va escriure.

Original

28 x 19’5 cm.

Conservació bona.


Thumb tl.2