clear
Ieibiblioteca fons digitalitzatsarrow_back

1382, maig, 17. [Sanaüja]. Arnau Marqués, prevere de la vila de Sanaüja, ven als germans Joan i Andreu Satorra un censal de 91 sous i 6 diners de preu i una pensió de 75 sous barcelonesos censals

Testimonis: Ramon de Torremorell i Miquel Arnau Sacoma, de Sanaüja.

Sig. aut. de Pere Feixuc, notari públic de Sanaüja per autoritat episcopal, qui ho va escriure, rebre i cloure.

Original

22 x 16’5 cm.

Conservació bona.


Thumb j.4