clear
Ieibiblioteca fons digitalitzatsarrow_back

1576, juliol, 5. Erinyà. Pere Canut, batlle per Lluís de Toralla, donzell domiciliat a la vila de Salàs, diòcesi d’Urgell, Antoni París, Pere Teixidor, cònsols d’Erinyà, i els habitants del dit lloc, de la Varvassoria de Toralla, convocats a consell general en la plaça de la vila, venen a Joan Montaner, pagès de la vila de Guàrdia, pabordia de Mur, de la sotsvegueria del Pallars, un censal de preu 50 lliures de moneda barcelonesa i 50 sous de pensió anual.

Signen: tots els atorgants.

Testimonis: Joan Riu, rector, Antoni Artal, vicari, preveres del lloc d’Erinyà, i Geroni Balust, habitant del dit lloc.

Sig. aut. de Bartomeu Nadal, oriünd del lloc de la Torre de Tamúrcia, diòcesi de Lleida, notari públic de Talarn per autoritat reial i apostòlica, qui ho va escriure i cloure.

Original

57 x 58 cm.

Pergamí malmès.


Thumb g.33