clear
Ieibiblioteca fons digitalitzatsarrow_back

1435, febrer, 14. Tírvia. Mateu Salas, de Tírvia, al vescomtat de Castellbò, ven a Mateu Boix, de la mateixa vila i vescomtat, una terra en la vila, en el lloc dit de “la Perera de la Coltia”, per preu de 12 lliures i mitja barceloneses.

Testimonis: Esteve Gallart, Berenguer Ferrer, àlies “Català”, Bernat Capdevila i Bernat Pinyana, tots de la vila de Tírvia.

Sig. aut. de Bernat Tavascà, notari públic de la vila de Tírvia, qui ho va escriure i cloure.

Original

36’5 x 28 cm.

Conservació bona.


Thumb g.2