clear
Ieibiblioteca fons digitalitzatsarrow_back

1612, febrer, 14. Verdú, diòcesi de Solsona. Bartomeu Busquets, pagès de la vila de Guimerà, diòcesi de Tarragona, dit “del Portal de la Siquia”, fill i hereu universal del difunt Bernat Busquets, pagès de Guimerà, com a última voluntat d’aquest, redimeix a Bernat Sant Genís, prevere i rector parroquial de l’església de la vila de Guimerà, Maties Domènech, prevere de Guimerà, en representació de la comunitat de preveres de la vila de Guimerà, i Antoni Capdevila, pagès de Guimerà, un censal de 39 lliures de moneda de Barcelona i 39 sous de pensió.

Testimonis: Pere Puig, sastre, i Antoni Peris, els dos de la vila de Verdú.

Sig. aut. de Antic Reverter, de Girona, notari públic de Verdú per autoritat reial, qui ho va subscriure i cloure.

Original

25’5 x 84’5 cm.

Conservació bona excepte alguns punts dels dos laterals.


Thumb f.26