clear
Ieibiblioteca fons digitalitzatsarrow_back

1444, març, 17. Tàrrega. Arnau Patau, pagès, i la seva esposa Maria, de la vila de Tàrrega, venen a Berenguer Pont un tros de terra campa al terme de Vilasingla que satisfà un cens emfitèutic de 17 diners barcelonesos anuals.

Testimonis: Pere Arrufat, fuster, i Antoni […], teixidor, de Tàrrega.

[Sig. aut. de …], notari públic, qui ho va escriure i cloure.

Original

56 x 41’5 cm.

Falta la part esquerra inferior del document.


Thumb f.21