clear
Ieibiblioteca fons digitalitzatsarrow_back

1438, desembre, 30. Sanaüja. Pere Serra i el seu fill, Pere Serra, de Sanaüja, reconeixen haver rebut els 10 sous barcelonesos de pensió de Bernat d’en Bru, apotecari, Francesc de Bellver, Jaume Cardona i Berenguer de la Serra, de la Confraria del gloriosíssim Sant Salvador de Sanaüja, i del mestre Pere Supons, d’un censal de 120 sous barcelonesos de preu.

Testimonis: Joan Teixidor i Bernat Borràs, de Sanaüja.

Sig. aut. de Jaume de Torrent, notari públic de Sanaüja per autoritat reial, qui ho va escriure i cloure.

Original

40’5 x 28 cm.

Conservació bona.


Thumb f.9