clear

Col·lecció Carlos de Haes

Olivos

["Aiguafort ", "85 x 113 mm ", "Estampa tirada per la Calcografia Nacional entre 1911 i 1932"]