clear

Llegat Ramon Areny

Lamentos que se cantan en la parroquial de Sant Feliu martyr de la vila de Tirvia, bisbat de la Seu de Urgèll, en lo Sant Novenari de Animas, que tots anys se celebra lo quint dijous de quaresma, en sufragi dels difunts de la dita parro.

[1] f. ; 31 cm